Zasady postępowania w przypadku pożaru lub ogłoszenia ewakuacji w Hotelu Kinga Wellness ****

Szanowni Państwo,

W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z niżej podanymi zasadami postępowania w przypadku pożaru lub ogłoszenia ewakuacji.

1. Po odebraniu klucza należy zapoznać się z rozmieszczeniem dróg i wyjść ewakuacyjnych na Państwa piętrze, prosimy także o sprawdzenie gdzie znajdują się hydranty przeciwpożarowe, gaśnice oraz ręczne ostrzegacze pożarowe.

2. W przypadku usłyszenia alarmu lub komunikatu ewakuacyjnego należy natychmiast opuścić pokój i upewnić się, że drzwi zostały zamknięte.

3. Po opuszczeniu pokoju należy niezwłocznie skierować się do najbliższych oznakowanych drzwi ewakuacyjnych, oznakowanych klatek ewakuacyjnych a następnie zachowując spokój opuścić budynek.

4. W przypadku gwałtownego zadymienia drogi ewakuacyjnej, w sytuacji braku możliwości wycofania się do pokoju hotelowego lub innego bezpiecznego miejsca należy poruszać się po tej drodze w pozycji pochylonej starając się trzymać głowę jak najniżej osłaniając w miarę możliwości wilgotnym materiałem usta. Ewakuując się należy poruszać się w miarę możliwości wzdłuż ścian, aby nie stracić orientacji co do

kierunku ewakuacji.

5. Ewakuując się z budynku prosimy nie kierować się do wind, gdyż te w przypadku uruchomienia alarmu pożarowego lub ewakuacji zjeżdżają na parter i pozostają tam do odwołania alarmu.

6. W czasie ewakuacji nie należy wracać do pokoju hotelowego po pozostawione w nim rzeczy osobiste, ponieważ dym i powstałe w wyniku pożaru zadymienie mogą zagrozić Państwa życiu i zdrowiu.

7. Prosimy zachować spokój i postępować zgodnie z instrukcją i/lub poleceniami pracowników hotelu.

UWAGA

1. Alarm pożarowy sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym. Alarm ten wywoływany jest automatycznie z chwilą wykrycia pożaru lub zadymienia przez system sygnalizacji pożarowej.

2. Z chwilą zauważenia pożaru, dymu wydobywającego się z pomieszczenia lub wyczuwalnego zapachu spalenizny należy natychmiast powiadomić recepcję hotelu, a w razie konieczności również inne osoby przebywające w budynku. Jeżeli jedynym dostępnym środkiem alarmowania o pożarze na piętrze hotelowym jest przycisk ręcznego ostrzegania pożarowego prosimy go użyć.

3. Jeżeli z uwagi na swoją niesprawność lub stan zdrowia będziecie Państwo mieli wątpliwości co do tego jak zachować się po ogłoszeniu komunikatu prosimy skontaktować się z recepcją dzwoniąc pod numer 100.