Wypożyczalnia rowerów

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW        

KINGA **** HOTEL WELLNESS

1.  Wypożyczane rowery są własnością Kinga **** Hotel Wellness, ul. Zamkowa 6 , 34-436  Czorsztyn.
2.  Rowery  są wyposażone  w linkę  zabezpieczającą,  oświetlenie, oświetlenie odblaskowe,   błotniki i dzwonek. Na życzenie klienta również w krzesełko rowerowe dla dzieci
3.  Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i  w  takim  samym stanie  powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.
4.  Aby wypożyczyć rower należy:
     a ) przedstawić dowód osobisty lub dwa inne dokumenty ze zdjęciem,
     b)  być osobą pełnoletnią i trzeźwą,
     c)  podpisać umowę na wypożyczenie roweru oznaczającą akceptację warunków  wypożyczalni,
     d)  wpłacić kaucję na pokrycie ewentualnych szkód zaistniałych w trakcie użytkowania roweru,
     e)  wnieść opłatę za wypożyczenie roweru.
5.  Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower.
6.  Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim .
7.  Wypożyczający rower  zrzeka się  wszelkich  roszczeń  wobec wypożyczalni  z   tytułu   wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczalni rowerów.
8.  W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą.
9.  Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność  za  powstałe  szkody   od   momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.
10. W przypadku kradzieży roweru wypożyczający ma obowiązek  niezwłocznie  zawiadomić  Policję a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży  przedstawić w hotelowej recepcji.
11. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego  roweru lub jego naprawy.
12. Za wady ukryte  wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
13. Opłatę za wynajem roweru pobierana jest z góry.
14. Kaucja zwrotna za wypożyczenie jednego roweru wynosi 100 zł.
15. Jeżeli pracownik hotelu uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
16. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie.
17. Zwrot opłaty po terminie spowoduje pobranie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.

CENNIK WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

Cennik wypożyczalni rowerów – Hotel Kinga 2020 r.