Regulamin rezerwacji pokoi hotelowych w Hotelu Kinga Wellness ****

1. Rezerwacji można dokonać online, telefonicznie, mailem lub wypełnić formularz na stronie www.kingahotel.com . Dokonując rezerwacji Gość przekazuje na podstawie odrębnych zgód dane osobowe niezbędne do realizacji umowy hotelowej oraz pozostałych usług świadczonych przez Hotel Kinga Wellness **** z siedzibą w Czorsztynie są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych

osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje potwierdzenie rezerwacji.

3. Rezerwację dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.

4. Dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.

5. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt na konto hotelu, chyba że dokonano ustaleń z pracownikami Hotelu, iż rezerwacja dokonana jest bez obowiązku wpłaty zadatku. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

6. Płatności zadatku należy dokonać do 7 dni od dnia wykonania rezerwacji lub, w terminie uzgodnionym z hotelem.

7. W przypadku uprzedniego wpłacenia zadatku niestawienie się Gościa w hotelu do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił hotelu pisemnie lub mailowo na adres recepcja@kingahotel.com.

8. W przypadku dokonania rezerwacji bez zadatku niestawienie się Gościa w hotelu do godziny 18.00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi.

9. Reklamacje należy składać w recepcji hotelowej. Zostaną one rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

10. Pakiety rezerwowane są w ściśle określonych terminach bez możliwości ich modyfikacji.

11. Przedłużenie pakietu możliwe jest jedynie o kolejny pakiet lub poza pakietem w cenach zgodnie z obowiązującym cennikiem.

12. Potwierdzony podczas rezerwacji numer pokoju może ulec zmianie bez powiadomienia Gościa pod warunkiem zaoferowania tego samego lub wyższego standardu pokoju.

13. Administratorem Danych Osobowych jest : Zakład Pralniczy Stanisław Waksmundzki , ulica Długa 73, 34-731 Waksmund, Kinga Hotel Wellness **** z siedzibą: ulica Zamkowa 6, 34-436 Czorsztyn, NIP: 7350012345, REGON: 490645349